Wakacje z Wartościami 2019

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Wakacji z Wartościami 2019!

 

W tym roku przygotowaliśmy 2 obozy w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku dla dzieci w wieku 8-13 lat.
Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 899 zł.

 

Terminy:
17-23.07.2019r. 
05-11.08.2019r. 

 

REGULAMIN

 1. Obozy organizowane są przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.
 2. Program i regulamin obozu oparty jest na prewencyjnym modelu wychowawczym.
 3. Uczestnik obozów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obozów i innych przepisów, z którymi zostanie zapoznany.
 4. Uczestnik obozu zobowiązany jest do uczestnictwa we Mszy Świętej i spotkaniach formacyjnych.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.
 6. Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i pieniądze zgubione przez uczestnika obozu podczas podróży i w trakcie pobytu .
 7. Uczestnikowi obozu zabrania się posiadania i spożywania narkotyków, alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów/e-papierosów.
 8. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu obozu – uczestnik może być wydalony z placówki wypoczynku. W takim przypadku rodzice są zobowiązani do osobistego odebrania dziecka z placówki wypoczynku lub po uzgodnieniu z kierownikiem obozu zobowiązują się do pokrycia kosztów podróży dziecka wraz z wychowawcą.
 9. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 10. Rodzice w przypadku zatajenia choroby dziecka sami pokrywają koszty leczenia podczas obozu.
 11. Rodzice wyrażają zgodę na branie czynnego udziału przez dziecko w zajęciach ruchowych.
 12. Opiekunami młodzieży podczas obozów będą nauczyciele aktywni zawodowo oraz osoby posiadające uprawnienie wychowawców.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów obozów oraz odwołania obozów w momencie zbyt małej ilości osób.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE

 1. Zgłoszenia czyli wypełnioną kartę uczestnika, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na wykorzystanie wizerunku należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Biuro KSM,

ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn

lub dostarczyć osobiście w dniach:
 pn. 9.00-16.00;
wt. – pt. w godz. 8.00 - 16.00

INFORMACJE i PYTANIA:  numer tel. 85 655 77 55, e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
noclegi, wyżywienie, kadrę kierowniczą, wychowawczą i duchową, wycieczki krajobrazowe, różnego rodzaju gry i zabawy oraz wiele niezapomnianych atrakcji!

 

UCZESTNICY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBA NA OBÓZ:
ważną legitymację szkolną, obuwie sportowe, ubrania, płaszcz przeciwdeszczowy, czapkę z daszkiem, kapcie, strój kąpielowy, leki na własne dolegliwości (również choroba lokomocyjna), różaniec, instrument muzyczny np. gitarę, o ile ktoś gra.

 

UWAGA!!!

 1. W razie rezygnacji z wyjazdu na obóz wpłaty nie będą zwracane.
 2. Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane.
 3. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
 4. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu rodzic ma 7 dni na dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 399 zł . Pozostałą część  wpłacić należy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu. Wpłaty można dokonać  przelewem na numer konta: 89 8063 0001 0010 0104 6213 0009
 5. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009