2024-01-03

46 Europejskie Spotkanie Młodych na Słowenii

W dniach 28 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024 r. dzięki współpracy i współfinansowaniu Województwa podlaskiego grupa młodych ludzi z województwa podlaskiego mogła, promując naszą kulturę, sztukę, tańce, potrawy i wiarę przebywać w Słowenii na 46 Europejskim Spotkaniu Młodych, organizowanym już po raz 46. przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé we współpracy z miejscowymi Kościołami oraz przy wsparciu władz miasta.

Od 1978 roku, na koniec każdego roku tysiące młodych ludzi, w wieku od 18 do 35 lat, różnych narodowości i wyznań gromadzi się na pięć dni w dużym europejskim mieście, żeby wspólnie się modlić i dzielić życie z mieszkańcami tego regionu i lokalnymi wspólnotami kościelnymi.

Świadectwo wiary młodych ludzi jest bardzo potrzebne nie tylko danemu miastu, ale każdemu z krajów naszego kontynentu – podkreślają uczestnicy zakończonego  46. Europejskiego Spotkania Młodych w stolicy Słowenii. W – Lublanie modlono się o pokój i zgodę między narodami.

Zjazd rozpoczął się wspólna modlitwa opartą na kanonach, Słowie i ciszy.

Z naszej diecezji wyjechało osiemnaście osób, które sylwester chciały spędzić z Bogiem,   we wspólnocie modląc się o pokój na świecie.

Młodzi przeżywali spotkania, dzielili się doświadczeniem wiary, spotykali się w małych grupach, uczestniczyli w Eucharystii i zwiedzali Lublianę, a także uczestniczyli w warsztatach poświęconych kwestiom religijnym, kulturalnym i społecznym.

Ponadto Polacy mieli swoje spotkanie, na które przybyli także: metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś oraz biskupi Adam Bab, Maciej Małyga i Piotr Przyborek.

Polaków uczestniczących w spotkaniu Taize było ponad 1,5 tysiąc, a wszystkich ponad cztery. Temat dotykał pokoju na świecie. Zarówno modlitwy, jak i treści listów nawiązywały do nas - uczestników byśmy modlili się o wewnętrzny pokój, który udziela  się na zewnątrz słowem i czynem.

Kolejne, 47 Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę z Taizé odbędzie się w dniach 28 grudnia 2024 roku do 1. Stycznia 2025 r.

 

W tym miejscu dziękujemy Województwu podlaskiemu za współorganizację i współfinansowanie wyjazdu do Słowenii.

 

Ks. Piotr Jarosiewicz

Koordynator Taize

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009