2023-12-15

Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej połączony z wyborami do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na kadencję w latach 2024-2026.

Grudniowe Comiesięczne Spotkanie Młodych które odbyło się 14 grudnia przybrało inny charakter, ponieważ odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej połączony z wyborami do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na kadencję w latach 2024-2026. Ustępujący Zarząd, aby otrzymać absolutorium od Zjazdu Diecezjalnego musiał przedstawić sprawozdanie merytoryczne i finansowe za miniony rok działalności Stowarzyszenia, a po jego przedstawieniu Druhna Katarzyna Kupa – Przewodnicząca Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej wystąpiła o udzielenie absolutorium. Po otrzymaniu absolutorium Zjazd Diecezjalny wybrał Komisję Skrutacyjną, która czuwała nad przebiegiem i poprawnością wyborów. Wybory zostały przeprowadzone w trzech turach. W pierwszej turze wyłoniono kandydatów na Prezesa. Były to: Natalia Beata Zielińska, Joanna Lewandowska oraz Kinga Pietraszko. Druhny zaprezentowały swoje kandydatury przed Zjazdem Diecezjalnym, oraz odpowiedziały na zadane pytania, które odnosiły się do przyszłości KSM DD w kontekście pracy z młodymi, nowych „świeżych” pomysłów oraz ich zaangażowania na rzecz oddziałów w parafii i diecezji. Po autoprezentacji i przedstawieniu nastąpiło głosowanie. Każdy uprawniony do głosowania, a także Księża Asystenci Parafialni mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli, którzy przez kolejne dwa lata będą reprezentować nasze Stowarzyszenie na arenie diecezji oraz kraju. Tajne głosowanie wyłoniło potencjalnych kandydatów spośród których ksiądz Biskup Piotr Sawczuk powoła Prezesa na kolejną dwuletnią kadencję KSM DD. W drugiej turze wyłoniono pozostałe osoby Zarządu w skład którego weszli: Barbara Kuchta, Dominika Sarnacka, Amelia Lemiesz, Amelia Borowa. Diecezjalna Komisja Rewizyjna została wybrana w III turze, a w jej skład weszli: Viktoriia Yatsyniak – Przewodniczący, Bożena Yatsyniak - Zastępca Przewodniczącego i Amelia Brodnicka – Członek Komisji Rewizyjnej. Następnie przedstawiciele KSM podziękowali tym którzy swoją posługę w Zarządzie KSM DD zakończyli to jest: Patrycja Królik, Magda Kochańska, Rafał Wierak i Klaudia Bachurzewska. Nowo wybrany Zarząd KSM zafunkcjonuje od 1 lutego 2024 r, ale już dziś życzymy wytrwałości w działaniu, oraz aby słowo GOTÓW zawsze było w ich sercach.

art. Kamila Dębska

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009