2023-11-20

Kurs zastępowych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej właśnie zakończyło szkolenie swoich członków do Posługi Zastępowego w Stowarzyszeniu. Ostatnim z trzech zjazdów szkoleniowych odbył się w terminie 10-12 listopada w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie.

Szkolenie miało na celu pogłębienie wiedzy jego członków oraz przygotowanie do bardziej efektywnej pracy w oddziałach. Podczas trzech weekendowych zjazdów kluczowymi tematami nad którymi pochylali się uczestnicy były m.in. aspekty prawne wynikające ze statutu i regulaminów KSM,  aspekty organizacyjne i tu bardzo szeroko przepracowane zostało pisanie konspektów, omówione rodzaje spotkań i metody ich prowadzenia, nie mogło obyć się bez aspektu formacyjnego, w którym omówiliśmy styl życia zastępowego i postępowanie zastępowego jakie powinno być świadczone o wartościach ewangelicznych oraz sumienność wypełniania obowiązków członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ostatnie zagadnienie, aspekty społeczne wywołały największe poruszenie wśród uczestników ponieważ tu każdy z nich mógł dowiedzieć się o swoim temperamencie i typie osobowości co pomogło każdemu zrozumieć wiele swoich zachowań. Nowością dla niektórych było również komunikowanie się w zespole i to, że właśnie ze względu na charakter każdy odbiera komunikaty i sygnały w różny sposób.

Czas szkoleń był czasem wartościowym, nie brakowało wspólnej Eucharystii, modlitwy oraz wartościowych i trudnych rozmów, które czasem trwały do bardzo późna. Szkolenie poprowadziło dwóch Instruktorów Ogólnopolskich pochodzących z naszej diecezji Mateusz i Kamila. Oficjalne posłanie uczestników szkolenia do posługi odbędzie się podczas święta patronalnego Stowarzyszenia 26 listopada w Drohiczynie.

Art. Kamila Dębska

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009