2022-11-29

Ogólnopolskie rekolekcje Asystentów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Ziemi Świętej.

Na zaproszenie Asystenta Generalnego KSM ks. Andrzeja Lubowickiego stawili się prezbiterzy odpowiedzialni za młodzież w naszym kraju, by pod hasłem: „Wzrastaj ze Słowem w Ziemi Świętej" przeżyć swoje doroczne rekolekcje kapłańskie.

Grupa 31 kapłanów wraz z bp. Piotrem Sawczukiem Ordynariuszem Diecezji Drohiczyńskiej w dniach 21-26 listopada 2022 r. podążała śladami Jezusa i Maryi, odwiedzając najważniejsze miejsca w chrześcijaństwie:. „Musimy zadbać o to, aby nie przespać swojego kapłaństwa” mówił w jednej z homilii bp Sawczuk.

Stąd: „wstając z kanapy” kapłani odwiedzili miejsca związane z ich posługą. Dzień rozpoczynali od Mszy świętej, czy to w Getsemani, Nazarecie, czy Jerozolimie umacniając jedność kapłańską oraz karmiąc się codziennie głoszonym Słowem i Ciałem.

Ziemia Święta oprócz Jerozolimy, to inne miasta, związane z Mesjaszem i historiami biblijnymi. To tutaj rozgrywały się niegdyś ważne wydarzenia, które zmieniły historię świata i ludzkości, a teraz wpływają na zmianę historii pielgrzyma, kapłana i ich tożsamości względem Jezusa,, który także dzisiaj powołuje, by było komu głosić Słowo Boże i karmić sakramentami.

Pierwsze doświadczenie pielgrzymki do Ziemi Świętej zostawia w każdym niezatarte wrażenie. Przeżycie wydarzeń, które zmieniły losy świata, wizyta w miejscach, gdzie żył, pracował i nauczał Jezus, pozwala zrozumieć podstawy chrześcijaństwa i także w nas kapłanach budzi zastanowienie i refleksje. Co więcej, wspólne rekolekcje asystentów KSM-u z całej Polski były także okazją do dzielenia doświadczeniem pracy z młodzieżą i wzajemnego wsparcia w projektach duszpasterskich:

 „Warto dbać o relację z Chrystusem, który modli się o jedność między nami, co ma przełożenie na podejmowane całoroczne projekty i poświęcenie duszpasterskie dla młodych na co dzień” — apelował w homilii ks. dr Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce.

„Rekolekcje to czas, gdy czujemy braterstwo i wzajemnie szukamy dróg dotarcia do drogich podopiecznych” — wspomina ks. Piotr Nowak z Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

„Te rekolekcje to przede wszystkim czas poznawania Boga na nowo, w konkretnej przestrzeni historio-zbawczej, pośród braci, którzy żyją jednym duchem, spalając się dla Niego, obecnego w sercach młodych ludzi, którzy formują się w KSM” — puentuje ks. Maksymilian Pyzik z Archidiecezji Łódzkiej.

Zabrawszy ze sobą liczne intencje i prośby o modlitwę, kapłani podążali za programem pielgrzymki, pieczołowicie opracowanym i przygotowanym przez Biuro pielgrzymuj.pl. Obejmował wszystkie najważniejsze miejsca z życia Jezusa Chrystusa – od Betlejem przez Tyberiadę, Galileę, Hajfę, Kanę Galilejską po Jerozolimę. To swoista wędrówka do czasów z przełomu er, do miejsc, które znamy z Pisma Świętego. Jednym słowem to podróż, którą odbywaliśmy razem z Jezusem; odwiedzając miejsca, które On właśnie uczynił tak ważnymi dla chrześcijan.

Każde miejsce wypełnia Słowo Boże i żywa wiara. Pielgrzymując po Tej Ziemi – każdy z Nas z osobna i Wszyscy razem – głęboko przeżywaliśmy w modlitwie wszystkie te uświęcone miejsca, w których odczuwaliśmy, że jesteśmy blisko Jezusa Chrystusa, stąpamy po Jego śladach. Nawiązując do słów wypowiedzianych podczas naszej ostatniej Eucharystii, pozostaje powiedzieć: Dobrze, że dane Nam było Tam być razem!

ks. Piotr Jarosiewicz

Diecezjalny Asystent KSM-u

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009