2022-11-07

ZJAZD DIECEZJALNY POŁĄCZONY Z WYBORAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI DO ZARZĄDU DIECEZJALNEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

 

            Dnia 20.11.2022 r. roku odbędzie się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej połączony
z wyborami uzupełniającymi do Zarządu Diecezjalnego KSM DD

Spotkanie rozpoczniemy Uroczystą Eucharystią w Katedrze Drohiczyńskiej o godzinie 10.00 sprawowaną pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Piotra Sawczuka podczas której włączymy w poczet Stowarzyszenia nowych Członków, jak również odbędzie się posłanie nowych Liderów KSM naszej diecezji. O 12.00 w Sali konferencyjnej w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie będzie miał miejsce Zjazd Diecezjalny .

 

Patronalna uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata a także Zjazd Diecezjalny to najważniejsze spotkania w ciągu całego roku, stąd bardzo nam zależy na stu procentowej frekwencji Prezesów, Oddziałów Parafialnych, osób wydelegowanych z Oddziałów i Księży Asystentów.

 

Do 17 listopada prosimy o złożenie sprawozdań z działalności oddziałów parafialnych za okres od 1 grudnia 2021 do 17 listopada 2022 w wersji elektronicznej, a oryginały w wersji papierowej należy złożyć w biurze KSM DD najpóźniej w dniu Zjazdu.

 

 Zwracamy się z gorącą prośbą, aby tego dnia nie zabrakło Księży Asystentów oraz przedstawicieli Kierownictw Oddziałów, którzy mają prawo głosu w Zjeździe Diecezjalnym.

 

Osoby chętne do kandydowania w wyborach uzupełniających do Zarządu Diecezjalnego KSM DD proszone są o kontakt z Biurem KSM DD pod numerem tel.: 502 599 864.

Niech słowo GOTÓW przyświeca i doda Nam odwagi w podjęciu decyzji
o kandydowaniu w zbliżających się wyborach uzupełniających.

 

 

 

Zarząd Diecezjalny KSM DD
wraz z Księdzem Asystentem

 

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009