2022-06-15

uBOGAcić diecezję

„Chrześcijanin ma być dowodem na to, że Jezus żyje, że Jego słowo nie może być przedmiotem zainteresowania tylko historyków i literatów, ale to słowo przenika moje życie, odkrywa przede mną misterium zbawienia i w to misterium mnie włącza”. Takie oblicze żywego i radosnego Kościoła było doświadczeniem wszystkich, którzy pozwolili się zaprosić do Drohiczyna.

 

W dniach 10 i 11 czerwca Diecezja Drohiczyńska świętowała już 23. rocznicę wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Drohiczynie. Uroczystość była przeżywana jako Dzień Wspólnoty Wspólnot pod hasłem: „Błogosławieni uBOGAceni”.

Dzień wspólnoty dorosłych

Obchody związane z kolejną rocznicą wizyty papieskiej rozpoczęły się w katedrze drohiczyńskiej o godz. 17. Wspólnota Kół Żywego Różańca modlitwą różańcową wypraszała potrzebne łaski dla całej diecezji. Mszy św. dziękczynnej za wizytę papieża przewodniczył bp Piotr Sawczuk. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali bp senior Antoni oraz wielu przybyłych z różnych parafii kapłanów. Eucharystia była okazją do złożenia życzeń imieninowych biskupowi seniorowi. W imieniu duchowieństwa życzenia złożył ks. prał. Andrzej Jakubowicz. Do udziały w wydarzeniu zostali zaproszeni głownie członkowie różnych wspólnot działających na terenie diecezji. We Mszy św. wzięli ponadto udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe, służby leśne, harcerze z hufców z Sadownego oraz Sokołowa Podlaskiego, poczty sztandarowe, dyrektorzy i właściciele firm i świata biznesu, osoby życia konsekrowanego, służby liturgiczne – ministranci, lektorzy oraz ceremoniarze, bractwo kurkowe łomżyńsko – drohickie oraz rycerze drohiccy. Śpiew wykonywał Chór kameralny KOE z Sokołowa Podlaskiego.

W słowach powitania dostojnych gości, ks. prał. Zbigniew Rostkowski przypomniał, że przed 23 laty, święty naszych czasów, zostawił nam Chrystusowe przesłanie: „Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali”. Pozostaje one nadal aktualne. Rokroczne spotkanie jest diecezjalnym dziękczynieniem, a jednocześnie okazją do wspólnej modlitwy – o jedność i pokój – tak dzisiaj potrzebnych, szczególnie w obliczu wojny na Ukrainie.

W homilii skierowanej do zebranych bp Piotr mówił: „Zgromadziliśmy się w naszej katedrze, aby z wdzięcznością wspomnieć 23 rocznicę wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Drohiczynie, tego niebywałego zaszczytu, jakiego wówczas dostąpiło nasze miasto i nasza diecezja i za który winniśmy serdecznie dziękować Bożej Opatrzności”. Pasterz nawiązując do słów z I czytania z I Księgi Królewskiej ukazywał, jak zaskakujące są działania Pana Boga, który przychodzi do proroka Eliasza w szmerze łagodnego powiewu. „Bóg pokazuje, że znacznie bliżej Mu do łagodności, cierpliwości i przebaczenia, niż do metod nieprzebierających w środkach, byleby były skuteczne, byleby doprowadziły do celu”. Pasterz przypomniał te słowa w kontekście wojny na Ukrainie. „Używanie siły trzeba potępić, gdy celem agresji jest wola narzucenia drugiemu swojej władzy odebranie mu wolności i zabór jego mienia”.

Biskup Piotr przypomniał zebranym o słowach św. Jana Pawła II, który podczas wizyty w Drohiczynie zwrócił się na początku homilii: „Witaj ziemio podlaska, ziemio ubogacona pięknem przyrody”. To piękno jest, według biskupa, swoistą „rekompensatą” za to, że ziemia ta jest oddalona od centrów życia i zarządzania. „Nie słychać u nas huku wielkich maszyn, nie czuć zapachu wielkich zakładów produkcyjnych, gwaru wielkich firm i gorączki wielkich ludzkich skupisk, gdzie wprawdzie więcej się zarabia, ale i się więcej wydaje, gdzie trzeba częściej leczyć się ze stresu i chorób cywilizacyjnych”. To otoczenie daje wielką szansę, aby każdy z diecezjan stawał się uBOGAcony – tzn. „ceniący Boga, a nie tylko samego siebie oraz świadomy Bożych Darów, a nie przekonany o własnej samowystarczalności”

Dzień Wspólnoty Dorosłych zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu, prowadzoną przez Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa. Prowadzący  – ks. Mateusz Roguski – przypomniał słowa, które rozpoczęły II Sobór Watykański – „Kościele, co mówisz sam o sobie?” Postawił to pytanie także naszej diecezji. Jednocześnie cytując księgę Apokalipsy św. Jana pokazał, że Pan Bóg ciągle mówi i chce mówić do Kościoła. Postawa słuchania jest Kościołowi nieustanne potrzebna, aby nie zbłądził. Adoracja była wielką modlitwą prośby, o łaski potrzebne dla całej diecezji.

Dzień wspólnoty dzieci i młodzieży

Program skierowany głównie do dzieci i młodzieży rozpoczął się od wspólnej Jutrzni – modlitwy porannej Kościoła – pod przewodnictwem bpa Piotra Sawczuka. Miała ona miejsce kaplicy seminaryjnej, a wzięła w nich udział służba liturgiczna ołtarza, wraz z duszpasterzem ks. Matuszem Gołosiem, schole dziecięce i młodzieżowe oraz klerycy i przełożeni WSD.

Zgromadzeni zostali zaproszeni do wzięcia aktywnego udziału w programie zaproponowanym przez Ks. Piotra Jarosiewicza oraz ks. Mateusza Gołosia. O godzinie 10 rozpoczęły się zajęcia w trzech grupach tematycznych: Ministranci i Lektorzy, Schole parafialne oraz Młodzież.

Uczestnicy pierwszej grupy wzięli udział w „liturgicznej grze terenowej”, w której poszukiwali ukrytych na ulicach i zakamarkach Drohiczyna zagadek i zadań do wykonywania, które stawały się przepustką do kolejnego etapy zabawy. W ramach tej grupy zorganizowano ponadto I Diecezjalny Konkurs Liturgiczno – Biblijny oraz warsztaty asysty liturgicznej. Schole parafialne miały możliwość uczestniczenia w nauce nowych piosenek i pieśni liturgicznych oraz zajęciach z emisji głosu. Młodzież mogła wziąć udział w Szkole Lidera Wspólnot.

Zwieńczeniem spotkania we wspólnocie była uroczysta Msza św., sprawowana w katedrze drohiczyńskiej, pod przewodnictwem bpa Piotra Sawczuka. Była to Msza, podczas której biskup rozesłał wielu kapłanów i osoby świeckie, które będą posługiwały podczas wakacji na wielu akcjach duszpasterskich i ewangelizacyjnych. Ukazano w ten sposób całą paletę propozycji, do których zaproszeni są wszyscy diecezjalne. Oazy dziecięce, młodzieżowe i dorosłych. Obozy KSMu. Pielgrzymki – piesza oraz rowerowa na Jasną Górę, oraz piesza do Loretto. Przedstawiciele odebrali z rąk pasterza płonące świece, z nadzieją, że Duch Święty, którego Chrystus nieustannie posyła wraz z Ojcem swoim uczniom, rozpali serce wszystkich posługujących i pozwoli zobaczyć błogosławione owoce dzieła duszpasterskiego i ewangelizacyjnego Kościoła.

tekst – ks. Wojciech Łuszczyński
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski, ks. Wojciech Łuszczyński

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009