2021-08-31

Diecezjalny Dzień Młodzieży w Drohiczynie.

DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

– DROHICZYN 14 września 2021 r.

„CZAS TO MIŁOŚĆ” ks. Kard. Stefan Wyszyński

 

9.30 - RECEPCJA przy dzwonnicy katedralnej

(autobusy mogą udać się na parking szkoły przy

ul. Warszawskiej 51, 17-312 Drohiczyn).

 

 

  1. Etap pierwszy INTEGRACJA – ks. Łukasz Redosz

  10.00-10.20:

Spotkanie na parkingu przy katedralnym.

- Powitanie i zawiązanie wspólnoty.

- Wspólne tańce integracyjne.

 

  1. Etap drugi KONFERENCJA –ks. dr Tomasz Kostecki

  10.20-11.00:

- MIEJSCE: parking przy Katedrze.

- Katecheza.

- Możliwość spowiedzi.

 

  1. Etap trzeci - MSZA ŚWIĘTA

11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bpa Piotra Sawczuka

 

  1. Etap czwarty - KONCERT

             12.40 - Koncert zespołu: „MUODE KOTY”

 

  1. Etap piaty - OBIAD – ogrody WSD

       Ok. 13.30

Miejsce: Ogrody seminaryjne (kiełbaska i grochówka).

Po posiłku, można także „zwiedzić’ Seminarium.

 

 

Zachęcamy, by jeśli tylko będzie możliwe zorganizować wyjazd dla młodzieży z parafii, szkoły i wspólnot na Diecezjalny Dzień Młodzieży. Z racji COVID-owych spotkanie odbędzie „na powietrzu” - na placu przy katedralnym  14 września 2021 r. w Drohiczynie.

 Jest to największe spotkanie młodzieży w ciągu roku – czy takie będzie? Zależy od nas. Z serca zachęcamy, by przyjechać wraz z młodzieżą  samochodem, busem czy autobusem, by młodzi mogli doświadczyć wspólnoty, modlitwy, konferencji, Eucharystii, spowiedzi i spotkania.

 

Zgłoszenia:

Grupy należy zgłosić najpóźniej do 09.09.2021r. do godz. 16.00 na adres e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl lub tel. 85 655 77 55. W zgłoszeniu proszę podać nazwę szkoły, ilość uczestników, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy opiekuna.

 

Ministranci i lektorzy:

Zapraszamy wszystkich z LSO do pomocy w asyście na Eucharystii, weźcie ze sobą alby i komże i jeśli jest możliwość zgłoście że będziecie do ks. Mateusza Gołosia – odpowiedzialnego za LSO w naszej diecezji.

 

Spowiedź:

Zapraszam kapłanów by wzięli ze sobą stuły i posługiwali młodzieży w sakramencie pokuty i pojednania.

 

Jedzenie:

Prosimy też w miarę możliwości podać czy będziecie na obiedzie – chodzi o przygotowanie odpowiedniej ilości jedzenia nie za mało i nie za dużo.

 

Opłaty:

Koszty organizacyjne spotkania, 5 zł. od osoby, zbierają opiekunowie grup i przekazują w recepcji. Każdy z uczestników tradycyjnie otrzyma pamiątkowe „gadżety” (Należność idzie na opłacenie zespołu, ofiarę dla księdza głoszącego konferencję, gadżety, TOI TOI, druk plakatów do szkół i parafii, znaczki pocztowe z zaproszeniami do szkół).

 

 

Eucharystia:

- Czytanie – Oaza –Filip Sobótka

- Psalm – Zuzanna Rogucka

- Modl. Wiernych - Julia Radziszewska

- Dary – KSM

- Podziękowanie –Natalia Zielińska, Dawid Radziszewski

- Telegram do Ojca Świętego – Prezes Mateusz Stefaniuk

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009