2021-06-24

WAŻNA INFORMACJA

UWAGA !!!
WAŻNA INFORMACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WYJEŻDŻAJĄCYCH NA OBOZY DOF. PRZEZ FSUSR

Prosimy aby dzieci w dniu wyjazdu na obozy z KSM DD dof. przez FSUSR miały ze sobą PODPISANĄ KLAUZURĘ INFORMACJI RODO oraz ANKIETĘ KWALIFIKACJI dot. COVID-19. Oba dokumenty musza być podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych.

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009