WAKACJE 2021 dof. przez KRUS

 

Obozy mogą się odbyć dzięki wsparciu i dofinansowaniu
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
który dofinansował wyjazd w kwocie 750.00 zł na każdego uczestnika.


Kolonie KSM dofinansowane przez
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
LATO 2021

 

Informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej organizuje kolonie dofinansowane
przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich.
Wypoczynek letni będzie zorganizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z naszą tegoroczną ofertą wakacji:

BROK:

28.06 – 06.07.2021 r. (14-16 lat)

19.07 – 27.07.2021 r. (7-9 lat)

31.07 – 08.08.2021 r. (10-13 lat)

DROHICZYN:

28.07 – 05.08.2021 r. (7-13 lat)

MURZASICHLE:

28.06 - 06.07.2021 r. (10-13 lat)

07.07 – 15.07.2021 r. (14-16 lat)

16.07 – 24.07.2021 r. (10-13 lat)

25.07 – 02.08.2021 r. (14-16 lat)

WARUNKI UCZESTNICTWA w obozach formacyjno - rekreacyjnych:
1. Udział w wypoczynku może wziąć dziecko, które nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,
2. Jedno z rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika ubezpieczone jest w KRUS-ie w pełnym wymiarze,
3. Wiek uczestników:  7 – 16 lat (2005r. - 2014r.)
4. Zgłoszenia, czyli wypełniona KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA, REGULAMIN, w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych
OPINIA LEKARSKA
o braku przeciwskazań do uczestnictwa w wypoczynku, wraz z ważnym zaświadczeniem z KRUS w pełnym wymiarze (jednego z rodziców) należy przesłać na adres:

Biuro KSM,
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn;

lub dostarczyć osobiście w dniach:
pn. 9.00-16.00
wt. – pt. w godz. 8.00 - 16.00.

5. Pod uwagę w procesie rekrutacji będą brane tylko osoby, których pełny komplet dokumentów
w oryginale będzie dostarczony do Biura KSM.
6. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na obóz należy w ciągu 5 dni roboczych (ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu) wpłacić podaną kwotę osobiście w Biurze KSM lub przelewem na konto:

KSM Diecezji Drohiczyńskiej
94 8063 0001 0010 0104 6213 0016
w tytule przelewu należy wpisać tylko: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania uczestnika,
termin i miejsce obozu
np. Anna Kowalska, Brańsk, 01-10.07.2021r. Brok

7. W przypadku nieotrzymania wpłaty w podanym terminie, uczestnik zostanie wykreślony z listy.
 

UWAGA!!!

1. Termin zgłoszeń do zapełnienia miejsc. Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane.

2. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

3. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

4. Karty nie wypełnione do końca i bez zaświadczenia z KRUS nie będą brane pod uwagę!!! 

5. W razie rezygnacji z udziału w obozie wpłaty nie będą zwracane.
6. Nie ma zgłoszeń i zapisów telefonicznych!

7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- odwołania obozów w momencie nieotrzymania dofinansowania ze środków z FSUSR

- odwołania obozów w momencie nieuzbierania odpowiedniej ilości uczestników na obóz oraz gdy przepisy sanitarne na terenie RP zabronią organizacji takiej formy wypoczynku letniego
- zmiany terminów obozów.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

noclegi, wyżywienie, kadrę kierowniczą, wychowawczą i duchową, opiekę medyczną, program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, gry i zabawy oraz wiele niezapomnianych atrakcji!

 

       UCZESTNCY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBA NA OBÓZ:

ważną legitymację szkolną, obuwie sportowe + druga para gdyby jedna przemokła, ubrania na każdą pogodę, płaszcz przeciwdeszczowy, czapka z daszkiem lub kapelusz, kapcie, strój kąpielowy, klapki pod prysznic, przybory toaletowe do higieny osobistej, leki na własne dolegliwości (również choroba lokomocyjna), preparat od komarów, maseczki ochronne na każdy dzień lub przyłbice, różaniec, instrument muzyczny np. gitarę, o ile ktoś gra.

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009