2021-05-05

DEBATA O POWOŁANIU

„Tajemnica powołania leży w Sercu Boga...Dlatego tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg”

Kardynał Stefan Wyszyński

 

O powołaniu słów kilka

Takie hasło towarzyszyło debacie zorganizowanej 30 kwietnia 2021 r. na zakończenie tygodnia modlitw o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne przez  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej przy współpracy Fundacji dla Młodzieży, Ruchu Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.  

Celem inicjatywy było zaprezentowanie historii osób reprezentujących różne stany duchowe oraz zainspirowanie do pogłębiania relacji z Panem Bogiem i podjęcia próby rozeznania swojego powołania życiowego.

Gośćmi spotkania byli: ks. dr Łukasz Suszko, Diecezjalny Moderator Ruchu Światło-Życie, ks. dr Dariusz Kucharek, Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, al. Maciej Mieszczyński, kleryk II roku WSD w Drohiczynie, Siostra Agnieszka ze Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz Siostra Katarzyna ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino. Całe spotkanie poprowadził druh Mateusz Stefaniuk, Prezes Zarządu KSM DD.

Uczestnicy debaty dzielili się swoją historią powołania, która u każdego z zaproszonych gości wyglądała zupełnie inaczej. Siostra Kasia do zgromadzenia wstąpiła dopiero po ukończeniu studiów. Zawierzenie swojego życia Bogu zawdzięcza formacji oazowej, w której wzrastała. We Włoszech odbyła nowicjat razem z siostrami z różnych części świata. Obecnie s. Kasia mieszka w domu ,,Betania” w Nurcu-Stacji oraz pracuje jako katechetka.

U siostry Agnieszki droga do zakonu wiodła przez konkretne sytuacje i osoby. Nie bez znaczenia były napotkane fragmenty z książek, rozmowa z koleżanką, która wypowiedziała nazwę zgromadzenia czy osoba kapłana, który podczas kazania mówił o Maryi.

W przypadku ks. Łukasza, na rozeznanie powołania kapłańskiego miał wpływ przykład życia ówczesnego proboszcza w Domanowie ks. Benedykta Karpińskiego oraz wychowanie rodzinne w duchu chrześcijańskich wartości, a szczególnie przyglądanie się od kuchni pracy taty – organisty w parafii Ojcowów Pallotynów. Myśl wstąpienia do seminarium pojawiła na poważnie w szkole średniej, kiedy to w klasie maturalnej Technikum Ekonomicznego trzeba było się określić. Chęć wstąpienia do seminarium i bycia księdzem była silniejsza od zawodu maklera, analityka czy bankowca.

– Zostałem Księdzem, bo chciałem – wskazał natomiast ks. Dariusz. Dodał, że bodźcem do podążania drogą Chrystusa było wzrastanie w Ruchu Światło-Życie. Wcześniej jednak ks. Dariusz łączyć swoją przyszłość ze sportem, czy nawet kierunkami technicznymi. Ostateczne Pan Jezus skutecznie poprowadził ks. Dariusza do seminarium a następnie na ścieżkę kapłańską, którą podąża od 17 lat.

Z kolei al. Maciej Mieszczyński z perspektywy osoby młodej, która dwa lata temu wstąpiła do seminarium, opowiedział jak wygląda plan dnia w seminarium oraz przedstawił rady osobom, które rozważają wstąpienie do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, o którym więcej można dowiedzieć się ze strony: www.wsddrohiczyn.pl

Podczas debaty został ogłoszony konkurs, w którym nagrodą była książka ,,Modlitwa Post Jałmużna” autorstwa ks. Piotra Jarosiewicza, Diecezjalnego Asystenta KSM DD. Zadaniem było napisanie w komentarzu pod debatą za co dana osoba jest wdzięczna kapłanom czy siostrom zakonnym oraz co wniosła do ich życia posługa duchownych. Debatę można obejrzeć na fanpag’u facebookowym KSM DD.

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009