2020-12-30

Głębia przyzywa głębię

Głębia przyzywa głębię

Poletyły. Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej wraz z ks. Piotrem Jarosiewiczem, Asystentem Diecezjalnym KSM 19 grudnia udał się na Dzień Skupienia do Pustelni Zwiastowania.

           Na miejscu przywitał nas ks. Robert Grzybowski i przedstawił plan dnia. Po wypiciu herbatki, każdy poszedł w swoją stronę, aby oderwać się od rzeczywistości i podziwiać otoczenie. Był to czas, kiedy mogliśmy zatrzymać się i wejść w ciszę.

            Osoby chętne zgromadziły się o godz. 12 w kaplicy na wspólnej modlitwie Anioł Pański. Po posiłku ks. Robert wprowadził nas w Lectio Divina, po czym oddaliśmy się kontemplacji najbardziej przemawiających do nas zdań. Wszyscy w ciszy i skupieniu przeżyliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu. Kolejnym punktem dnia była Eucharystia. Nakarmieni duchowo, udaliśmy się na kolację, podczas której dzieliliśmy
się doświadczeniami, jakie w tym dniu towarzyszyły nam.  

            Wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak było i tym razem. Dzień skupienia wniósł dużo dobrego w życie każdego z nas. Dziękujemy Bogu za ciszę i ks. Robertowi Grzybowskiemu za serce, otwartość i odwagę przyjęcia nas. Był to dla nas czas pełen wrażeń i doznań duchowych. Każdy miał chwilę dla siebie, ale też nie zabrakło wspólnej integracji.

Tekst: Natalia Zielińska

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009