2020-10-19

Uroczystości Jubileuszowe XXV-lecia KSM DD

Polecenie ,,Idźcie i głoście” zawiera w sobie zobowiązanie do niestrudzonego szukania ciągle nowych dróg komunikacji ze zmieniającym się światem – powiedział w homilii bp Piotr Sawczuk 17 października 2020 r. w drohiczyńskiej katedrze podczas obchodów Jubileuszu
25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

      Na uroczystości obecny był także bp Antoni Dydycz. Bp Piotr Sawczuk zauważył w homilii, że nakaz Chrystusa ,,Idźcie i głoście” nie traci na znaczeniu. ,,Nie zmienia się też podstawowa struktura ewangelizacji – trzeba iść i trzeba głosić” – podkreślił. „Kościół owszem głosi, słychać kazania, homilie, katechezy. Ale być może – jak zaakcentował Biskup – zbyt wolno i bojaźliwie idzie. Głosi stojąc, urzędowo, głosi nie zawsze zrozumiałym językiem, głosi według starych zasad”.
      Dziękując Panu Bogu za łaskę powstania i 25-letniego okresu działalności KSM-u bp Piotr zaznaczył, że wypełnia zadanie formacji, ewangelizacji i ma na tym polu spore zasługi. Ćwierćwiecze działalności skłania do podsumowania, refleksji i do wołania o Boże światło na przyszłość. Przywołana postać niedawno beatyfikowanego Carlo Acutisa, 15-letniego włoskiego chłopaka, jak podkreślił Biskup, może zainspirować i upewnić, że w czasach, w jakich przyszło nam żyć, jest ciągle miejsce na Dobrą Nowinę, szukanie prawdy i życie miłością.
      Część galową poprowadził Notariusz Kurii ks. kan. dr Jarosław Rzymski. Rozpoczęło ją podsumowanie 25-letniej działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zaprezentowane przez Mateusza Stefaniuka – Prezesa KSM DD. Zgromadzeni i osoby łączące się za pośrednictwem transmisji mogły dowiedzieć się więcej o stowarzyszeniu powołanym do życia 17 października 1995 r. przez bp. Antoniego Dydycza, dalszych losach stowarzyszenia, formacji i różnych przedsięwzięciach realizowanych na przełomie 25 lat.
      Nie zabrakło wspomnienia ówczesnych Księży Asystentów, Prezesów KSM DD oraz młodych ludzi, którzy od lat odpowiadają ,,Gotów”. Statuetki w podziękowaniu za zaangażowanie w działalność KSM DD otrzymali: ks. bp Piotr Sawczuk, ks. bp Antoni Dydycz, ks. bp Tadeusz Pikus, ks. Zbigniew Rostkowski, ks. Jarosław Rzymski, ks. Tomasz Szmurło, ks. Krzysztof Mielnicki, ks. Tadeusz Syczewski, ks. Dariusz Kucharek, ks. Marcin Szymanik, ks. Piotr Jurczak, ks. Andrzej Lubowicki, ks. Janusz Bolewski, ks. Łukasz Suszko, ks. Sylwester Falkowski, ks. Tomasz Przewoźny, ks. Roman Kowerdziej, ks. Łukasz Gołębiewski, ks. Marcin Gołębiewski, ks. Zenon Czumaj, Monika i Rafał Pietraszko, Ewelina Trusiak, Wioleta Pietraszko, Wojciech Borzym, Radosław Konobrocki, Aneta i Waldemar Radziszewscy, Jolanta Sidorowicz, Pater Firma, Pronar, Suempol. Członkami honorowymi KSM DD zostali: ks. Piotr Jurczak, ks. Tomasz Szmurło, Łukasz Pietraszko i Łukasz Zębrowski.
       Ostatnim punktem uroczystości było pobłogosławienie kaplicy oraz odsłonięcie i poświecenie nowo wyremontowanej sali, które znajdują się w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji i służą Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży.
              W tym miejscu pragniemy z serca podziękować Marszałkowi Województwo Podlaskie za ogromną pomoc w promocji Województwa Podlaskiego podczas obchodów 25- lecia KSM-u Diecezji Drohiczyńskiej. Za współpracę w ramach której mogliśmy wydać jubileuszowy kalendarz promujący nasze tereny, wspólnoty, a przede wszystkim nasze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży DD.

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009