2020-06-26

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE do wakacji z KRUS

 

Szanowni Państwo, droga młodzieży, drogie dzieci.

Poniżej znajdą Państwo oświadczenie, które należy wydrukować, wypełnić i przywieźć w miejsce wypoczynku
w dniu zakwaterowania uczestników obozów.


UWAGA!
Dziecko bez tego załącznika nie zostanie przyjęte na placówkę wypoczynku!

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009