2020-01-11

Zjazd Diecezjalny połączony z wyborami ZD i DKR na kadencję 2020-2022 oraz spotkanie opłatkowe KSM i Stypendystów FDNT Diecezji Drohiczyńskiej

 

11 stycznia 2020 r. członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Diecezji Drohiczyńskiej
tradycyjnie spotkali się na Spotkaniu Opłatkowym z Pasterzem Diecezji.

Głównym punktem była Eucharystia celebrowana w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk.
W homilii Ekscelencja mówił, że Chrystus jest niestrudzony i nie boi się niczego.
To On był gotów narazić się na krytykę, byle by tylko ratować człowieka, sprawić by on żył.
Dlatego przyszedł na świat, by zbawić ludzi, a śmierć wziął na siebie. Zwrócił również uwagę na zło, które się szerzy.
Podkreślił, że istnieje też dobro, którym możemy zarażać i to ono powinno nami  zawładnąć tak, żebyśmy nim promieniowali.

Mszę św. celebrowali ks. Tomasz Przewoźny – Asystent Diecezjalny KSM, ks. Krzysztof Mielnicki – Diecezjalny Koordynator Stypendystów FDNT Diecezji Drohiczyńskiej oraz ks. Paweł Walkiewicz – Wice Przewodniczący Zarządu FDNT.

Na auli seminaryjnej ks. Paweł Walkiewicz podziękował za zaproszenie i wyraził ogromną radość z możliwości przybycia na to spotkanie.
Zastępca Prezesa KSM Kamila Dębska w imieniu Zarządu zaprezentowała roczne sprawozdanie z działalności stowarzyszenia.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele KSM i Stypendystów FDNT złożyli ks. Biskupowi życzenia. Każdy z uczestników miał okazje złożyć sobie życzenia i przełamać się opłatkiem. Spotkanie zakończył przygotowany słodki poczęstunek.

Warto wspomnieć, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży swoje spotkanie rozpoczęło od Zjazdu Diecezjalnego połączonego
z Wyborami do Zarządu Diecezjalnego na kolejną kadencję.

Poprzedni Zarząd ustąpił, a na ich miejsce zostały wybrane nowe osoby, które przez najbliższe dwa lata będą służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Są nimi: Mateusz Stefaniuk, Kamila Dębska, Maciej Lewicki, Anna Żuromska, Barbara Kuchta, Klaudia Bachurzewska, Natalia Zielińska,
a w skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej weszły: Natalia Rybaczuk, Katarzyna Kupa i Magda Kochańska.

Nad poprawnością wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Wioleta Pietraszko, Łukasz Pietraszko i Natalia Pietranik.

Nowo wybranym życzymy wytrwałości w działaniu. A  osobom ustępującym: Wiolecie Pietraszko, Łukaszowi Pietraszko, Annie Ołowskiej i Sebastianowi Tabaczkowi, którzy przygodę z Zarządem KSM DD zakończyli, zostały złożone podziękowania za ich dotychczasową pracę i gotowość, słowa podziękowania skierowane zostały także do Łukasza Zębrowskiego Dyrektorowi Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku, który z końcem roku zakończył pracę na rzecz KSM DD.

tekst – Kamila Dębska
zdjęcia – archiwum KSM DD, ks. Marcin Gołębiewski

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009