2019-11-26

"W poszukiwaniu prawdy"

 

„W poszukiwaniu prawdy” to hasło tegorocznych rekolekcji adwentowych dla młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej oraz Stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia które odbyły się w dniach 22-24 listopada w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie. Wzięło w nich udział ponad pięćdziesiąt młodych osób. Rekolekcje wygłosił ksiądz Łukasz Suszko.

          W tym świętym czasie rekolekcji nie zabrakło wspólnej modlitwy, Mszy Świętej, integracji czy wspólnego oglądania filmu. Był czas na adorację Najświętszego Sakramentu oraz na sakrament pokuty. Nie zabrakło również pracy w grupach. Tym razem zadaniem uczestników rekolekcji polegało na wyjściu na ulice Drohiczyna i zadanie napotkanym ludziom pytania „Czym według nich jest prawda?”. W dalszej części uczestnicy na podstawie odpowiedzi tworzyli swoje definicje słowa prawda.
W trakcie omawiania wypracowanych wniosków uczestnicy stwierdzili, że to sam Jezus jest prawdą.

              Dla dziewięciu uczestniczek rekolekcji był to w sposób szczególny ważny czas, ponieważ przez te rekolekcje przygotowywały się do złożenia przyrzeczenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i stania się pełnoprawnymi członkami KSM-u. Tak też się stało. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przyjął przyrzeczenia od kandydatek. Uczestnicy rekolekcji oraz członkowie KSM DD również uczestniczyli w tym wydarzeniu.

          Składamy serdecznie podziękowania Ojcu rekolekcjoniście za każdą wygłoszoną konferencję, rozmowę oraz spotkanie. Niech ziarno słowa jakie ksiądz w nas zasiał owocuje w naszym życiu. Nowym Członkom naszego Stowarzyszenia życzymy aby słowa „…Służyć Bogu i Ojczyźnie…  GOTÓW!” były zawsze w waszym sercu.

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009