2019-06-10

Dzień Wspólnoty Wspólnot

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Wspólnot z Janem Pawłem II

 

          8 czerwca 2019 roku w Drohiczynie zgromadziły się liczne wspólnoty, aby razem upamiętnić 20. rocznicę pobytu Jana Pawła II w stolicy diecezji. Świętowanie tego ważnego wydarzenia już po raz drugi przybrało formę "Dnia Wspólnoty Wspólnot ze św. Janem Pawłem II".

          Do Drohiczyna zjechały się liczne wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy religijne. Spotkały się one w kościołach i miejscach stacyjnych: w kościele katedralnym, kościele pofranciszkańskim, kościele Mniszek Benedyktynek, Seminarium Duchownym, kurii, Zespole Szkół oraz w Domu Kultury. Do każdego z tych miejsc zostali wyznaczeni opiekunowie, którzy czuwali nad przebiegiem spotkania i prowadzili nabożeństwa.
          Drohiczyn był końcowym punktem dwóch rajdów motocyklowych: Rajdu Papieskiego Siedlce – Drohiczyn oraz rajdu  Ciechanowiec-Brańsk-Bielsk-Siemiatycze-Drohiczyn oraz IV Spływu Kajakowego.
          Najważniejszym i centralnym punktem Dnia Wspólnoty Wspólnot była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa. Odbyła się ona na placu przy katedrze przy nowo wybudowanym krzyżu drohiczyńskim i nastawie ołtarzowej, które swoim wyglądem nawiązują do ołtarza papieskiego z 1999 roku, przy którym było sprawowane nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem św. Jana Pawła II.
          Ks. Biskup w homilii porównał spotkanie wspólnot do Wieczernika, w którym apostołowie z Maryją i niewiastami „znajdowali się  razem na tym samym miejscu” i oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego. Biskup wskazał, że „to nasze zgromadzenie jest skutkiem wydarzenia, które dokonało się w Wieczerniku oraz wizyty apostolskiej Ojca Świętego. Odbywa się ono w różnorodności i bogactwie charyzmatów Ducha Świętego. “W ten sposób tworzymy lokalny – drohiczyński Kościół, którego budowniczymi są Jezus Chrystus i Duch Święty” – powiedział ks. Biskup.
          Na zakończenie Eucharystii wręczono medale Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej. Wręczono również statuetki Węgrzyn 2019 osobom łączącym pasję związaną z motoryzacją oraz z pielęgnowaniem wartości patriotycznych. 
          Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani udali się do ogrodów seminaryjnych na wspólną agapę.
 

Podczas dnia wspólnoty Wspólnot Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej współpracowało z Województwem Podlaskim.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji tego wydarzenia. 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 655 77 55
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009